Termat dhe Kushtet

Duke përdorur faqen tonë të internetit

Ju lutemi lexoni me kujdes këto kushte dhe kushte si ato rregullojnë përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti. Përdorimi i kësaj faqeje përbën pranimin e këtyre Kushteve dhe Kushteve, të cilat hyjnë në fuqi nga data e vizitës tuaj të parë në faqen. Nëse këto Kushte dhe Kushte nuk pranohen plotësisht, ju lutemi ndërprisni menjëherë përdorimin e kësaj faqeje. Ju pranoni të përdorni këtë faqe vetëm për qëllime të ligjshme dhe në një mënyrë që nuk cenon të drejtat e ndonjë pale të tretë, as të kufizojë ose pengojë përdorimin e tyre dhe kënaqësinë e kësaj faqeje.

Kjo faqe interneti dhe informacioni i saj ofrohen në bazë të 'siç është', pa asnjë garanci të çfarëdo lloji, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar. Përdorimi i kësaj faqe interneti dhe informacioni mbi të është tërësisht në rrezik të vetë përdoruesit. Në asnjë rast Shoqëria Element nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëm që rrjedh nga ose që lidhet me këtë faqe interneti. Zgjidhja juaj e vetme dhe ekskluzive për pakënaqësinë me këtë faqe interneti dhe / ose informacionin që përmban is për të ndaluar përdorimin e faqes dhe informacionit.

Shoqëria Element nuk garanton se funksionet e përmbajtura në këtë faqe do të jenë të pandërprera ose gabim i lirë, ose se defektet do të korrigjohen.

Mbrojtja e virusit, hakimi dhe shkelje të tjera

Ne bëjmë çdo përpjekje për të kontrolluar dhe testuar materialin në të gjitha fazat e prodhimit, megjithatë ju duhet të bëni masat paraprake për të siguruar që procesi që ju përdorni për të hyrë në këtë faqe interneti nuk ju ekspozon ndaj rrezikut të viruseve, kodeve kompjuterike keqdashëse ose formave të tjera të ndërhyrjeve që mund të dëmtojnë sistemin tuaj kompjuterik.

Ne nuk mund të pranojmë asnjë përgjegjësi për ndonjë humbje, prishje ose dëmtim të të dhënave tuaja ose sistemit tuaj kompjuterik që mund të ndodhë gjatë përdorimit të materialeve që rrjedhin nga kjo faqe interneti. Ju nuk duhet të keqpërdorni faqen tonë duke futur me vetëdije viruset, trojanë, krimbat, bomba logjike materiale të tjera të dëmshme ose të dëmshme teknologjikisht. Ju nuk duhet të përpiqeni të fitoni akses të paautorizuar në faqen tonë, serverin në të cilin ruhet faqja jonë ose ndonjë server, kompjuter ose databazë të lidhur në faqen tonë. Ju nuk duhet të sulmoni faqen tonë nëpërmjet një sulmi të refuzimit të shërbimit ose një sulmi të shpërndarë denial-of-service.

Duke e shkelur këtë dispozitë, ju do të kryeni një vepër penale nën Ligjin për keqpërdorimet kompjuterike 1990. Ne do të raportojmë ndonjë shkelje të tillë autoriteteve përkatëse të zbatimit të ligjit dhe ne do të bashkëpunojmë me këto autoritete duke zbuluar identitetin tuaj ndaj tyre.

Informacion rreth jush

Ne kurrë nuk do të kalojmë detajet që na ofroni tek dikush tjetër përveç atyre të specifikuara në politikën tonë të privatësisë.

Saktësia e informacionit

Përderisa janë bërë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të siguruar saktësinë e përmbajtjes, nuk mund të merret asnjë përgjegjësi për ndonjë gabim ose mosveprim.

mohim

Ndërkohë që bëjmë çdo përpjekje për të mbajtur deri në datën e internetit të Element Society, ne nuk japim asnjë garanci, kushte ose garanci për saktësinë e informacionit në këtë faqe interneti. Ne nuk pranojmë përgjegjësinë për humbjen ose dëmtimin e shkaktuar nga përdoruesit e faqes, qoftë direkte, indirekte apo pasuese, qoftë e shkaktuar nga tortat, shkelja e kontratës ose ndryshe.

Kjo përfshin humbjen e: të ardhurave ose të ardhurave, të biznesit, fitimeve ose kontratave, kursimeve të parashikuara, të dhënave, vullnetit të mirë, pasurisë së prekshme ose menaxhimit të humbur ose kohës së zyrës në lidhje me faqen tonë ose në lidhje me përdorimin, pamundësinë e përdorimit ose rezultatet e përdorimi i faqes sonë, të gjitha faqet e lidhura me të dhe çdo material i postuar në të. Ky kusht nuk do të pengojë pretendimet për humbjen ose dëmtimin e pronës suaj të prekshme ose ndonjë pretendim tjetër për humbje të drejtpërdrejtë financiare që nuk janë përjashtuar nga ndonjë nga kategoritë e përcaktuara më sipër.

Kjo nuk ndikon në përgjegjësinë tonë për vdekjen ose dëmtimin personal që rrjedhin nga pakujdesia jonë, e as përgjegjësinë tonë për shtrembërim mashtruese ose shtrembërim si për një çështje themelore, as ndonjë detyrim tjetër të cilat nuk mund të përjashtohet ose kufizohet sipas ligjit në fuqi.

Lidhje të jashtme

Ne i mirëpresim dhe inkurajojmë faqet e internetit të tjera për t'u lidhur me informacionin që është pritur në këto faqe, dhe ju nuk duhet të kërkoni leje për t'u lidhur me elementsociety.co.uk

Sidoqoftë, ne nuk ju japim leje për të sugjeruar që faqja juaj e internetit të jetë e lidhur me ose e miratuar nga Shoqëria Element.

Element Society nuk pranon asnjë përgjegjësi mbi përmbajtjen e këtyre vendeve të palëve të treta. Ekzistenca e këtyre lidhjeve nuk përbën një miratim të faqeve të internetit, as pikëpamjet e shprehura në to. Lidhja me ju në këto vende është krejtësisht në rrezikun tuaj.

Rishikimi i këtyre termave

Shoqëria Element mund t'i rishikojë këto Kushte dhe Afati në çdo kohë dhe ju pranoni që t'i rishikoni periodikisht ato. Nëse rishikimi është i papranueshëm për ju, ju pranoni të ndaloni qasjen në këtë faqe menjëherë.

Të drejtat e autorit, markat tregtare dhe të drejtat e pronësisë intelektuale

Asnjë pjesë e kësaj faqeje interneti, duke përfshirë informacionin, imazhet, logot, fotografitë dhe pamjen e përgjithshme të faqes, mund të kopjohen, ripublikohen, transmetohen ose riprodhohen në çfarëdo forme, pa lejen paraprake me shkrim të mbajtësve të të drejtave të autorit, ose jo-komercial.

juridiksione

Këto Kushte dhe Afate do të qeverisen nga ligjet e Anglisë dhe Uellsit. Gjykatat në Angli dhe Uells do të kenë juridiksion në lidhje me çdo mosmarrëveshje që mund të lindë.

Nëse ndonjë prej këtyre Kushteve dhe Kushteve do të përcaktohet të jetë i paligjshëm, i pavlefshëm ose ndryshe i pazbatueshëm për shkak të ndonjë shteti ose vendi në të cilin këto Terma kanë për qëllim të jenë efektive, atëherë deri në masën dhe brenda së cilës Termi është i paligjshëm, i pavlefshëm ose i pazbatueshëm , do të ndërpritet dhe fshihet nga këto Kushte dhe Kushtet e mbetura do të mbijetojnë, do të mbeten në fuqi dhe do të vazhdojnë të jenë të detyrueshme dhe të zbatueshme.

Element Shoqëria
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!