Regjistrohu

Nëse jeni gati të regjistroheni në NCS me Element Society, ju mund të regjistroheni këtu. Ju ose mund ta përfundoni regjistrimin tuaj të plotë në internet ose mund të plotësoni një formular të interesit dhe ne do t'ju dërgojmë një formular letre në këtë post.

If you’d like more information you can give us a call on 0114 299 9210, or check out our FAQ section këtu. Once you’ve signed up, you can complete payment over the phone or you can pay online këtu.

Element Shoqëria